Follow escolavalenciana to join the conversation.

When you follow escolavalenciana, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

escolavalenciana

Valencia, Spain

Escola Valenciana, per afavorir la difusió de la música de tots els estils que es fa al País Valencià ha publicat 17 discos que són una mostra representativa del que es cou a l’escena musical valenciana.
Aquest material compta amb la col·laboració de les universitats públiques valencianes i del COM. També pots escoltar-los a open.spotify.com/user/lagira?si=68b79bbfcc734d85